[x] ปิดหน้าต่างนี้
ลิขสิทธิ์ T&T 2010 ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม taweerath2008@hotmail.com โทร. 0878373794
 สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (Information of the children enrolled) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 587 / )
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนปีการศึกษา2561
เด็กตามเกณฑ์เข้าเรียน เกิดปี พ.ศ. 2554

  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  76  โรง
  โรงเรียนสังกัดเอกชน           จำนวน    0  โรง
รายการ จำนวน
  นักเรียนใน ทร.14 3,119
  เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,676
  เข้าเรียนสังกัด สช. 1,278
  เข้าเรียนสังกัด อปท. 29
  เข้าเรียนสังกัด กศ. 1
  เข้าเรียนสังกัด ตชด. 32
  อื่นๆ 73
  รอตรวจสอบ 30
สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (Information of the children enrolled)
ลิขสิทธิ์เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3